Ejendomskontoret

Om Ejendomskontoret

Ejendomskontoret er beliggende på Klitmøllervej 10.
Her kan du rette henvendelse vedr. spørgsmål omkring din bolig - vaskerierne samt udearealerne.
Ejendomskontoret kan også være dig behjælpelig med mindre reparationer og udbedringer i din lejlighed.

Se iøvrigt de 3 undermenuer - Åbningstider - Nødhjælpsnumre - Personale, for yderligere oplysninger.