Lønstrupgård

Historie

Lidt om Lønstrugård`s historie

Lønstrupgård er en boligafdeling, der administreres af Fællesadministrationen 3B. 

På det område, der indrammes af Hirtshalsvej, Hanstholmvej, Tyborøn Allé, Vanløse Byvej og Klitmøllervej, lå de nu nedrevne husvildebarakker.

HUSVILDEBARAKKERNE

Husvildebarakkerne opførtes i 1920 som et resultat af en voldsom mangel på boliger i København. Den 1. verdenskrig havde sat byggeriet i stå, og der var stor mangel på byggematerialer. Over 1.000 familier stod uden mulighed for at få en bolig. Husene blev opført af træ i 2 etager. Der blev bygget 212 toværelses lejligheder. Bygningerne blev lagt som 4 randbebyggelser rundt om hver sin gård med vaskehuse og cykelskure.

Det var meningen, at disse bygninger af træ skulle stå få år, mens andet og bedre byggeri blev opført.

Men tiden gik.
”Barakkerne” eller "Knivstikkerbyen", som folk almindeligvis kaldte bebyggelsen, blev mangelfuldt vedligeholdt, og de kom med tiden til at se meget slidte ud. De små lejligheder var overbefolkede, fordi det mest var familier med mange børn, der beboede dem. Til gengæld havde børnene masser af grønne områder at boltre sig på. Først efter 50 år begyndte nedrivningen i etaper. De sidste bygninger blev revet ned i 1972.

Lønstrupgård blev bygget i perioden 1972 - 1974.


Lønstrupgård er en velfungerende, tidstypisk 70'er bebyggelse, med mange forskellige boligtyper, gode fællesfaciliteter og diverse børneinstitutioner. 


Til størstedelen af boligerne hører der en stor rummelig glasindækket altan, der kan bruges lige fra det spæde forår til sene efterår.


Udearealerne er varierede med legeplads, grøn oase, kuperet lege- og hyggeareal, boldbur samt borde/bænke og fællesgrill.


Lønstrupgård ligger tæt på Damhussøen, Damhusengen, Vanløse Idrætspark og heller ikke langt fra S-tog og Metro. Bydelen er velforsynet med skoler, børneinstitutioner og indkøbsmuligheder.


Sammen med den noget mindre nabobebyggelse, Hvidbjergvej, holdes der forskellige beboerfester, ligesom man samarbejder om forskellige klubaktiviteter. 


Lønstrupgård har ialt 267 boliger fordelt på:
- 236 familieboliger
- 27 ungdomsboliger
- 4 pensionistboliger