Lønstrupgård

Vores historie

Det startede i 1972

Her i 2018, hvor Lønstrupgård er blevet over 40 år gammel, er det en bebyggelse, der langt hen ad vejen er fulgt med udviklingen og stadig er et godt og trygt sted at bo.

Fra starten af var det boligselskabet KSB, Københavns Socialfilantropiske Boligselskab, der forestod administrationen af Lønstrupgård. Siden gled det filantropiske lidt i baggrunden og fra 2008 har bebyggelsen været en del af Boligforeningen 3B, der blev til ved en fusion mellem Boligselskaberne KSB, Herlev 44 og Boligforeningen FB.

Siden 1972, da byggeriet stod færdig til indflytning, har bebyggelsen undergået en lang række fysiske forandringer, der hele tiden har været et led i en forbedring af kvaliteten af byggeriet, men også forbedret livskvaliteten for de beboere, der bor her.   

Gårdarealet har ændret sig en del. I 70’erne var bilen en central del af familielivet, hvorfor der i den store gård var indrettet en bilplejeplads med ramper og masser af olie og benzin flydende rundt på asfalten. I dag fremstår området med græs, en lille bakke, pergolaer, bålplads, springvand og et område, hvor der er plads til fordybelse. Olgas Have hedder arealet, og er opkaldet efter en beboer der boede i bebyggelsen til hun flyttede på plejehjem som 102-årig.

Der er i dag blevet langt bedre legemuligheder for børn og unge med moderne legeredskaber, flere grønne arealer og flere tilbud til de unge.

Der har altid eksisteret et aktivt klubliv i Lønstrupgård. Tidligere var der vinbryggerklub, film- og fotoklub samt en lang række andre klubber, der alle har overlevet sig selv. I dag er der en børne-, bordtennis- og billardklub, ligesom der findes et motionsrum og et byttehjørne for brugte effekter .

En lang række af disse klubber, holder fortrinsvis til i sikringsrummene i kældrene, mens andre nu også har mulighed for at benytte sig af det nye beboerhus.

Beboerhuset blev indviet 19. september 2009 og har siden da været rammen om adskillige familiefester. Huset er også stedet hvor juletræsfester, fastelavn, beboermøder og andre beboeraktiviteter afholder deres arrangementer. Her holder også Nørkleklubben og Seniorklubben til. Om fredagen afholder "Den Kulørte Fredagscafé" kl. 10-12 sine aktiviteter med særlig henblik på småbørnsfamilier.  

Lønstrupgård er blevet en multietnisk bebyggelse, med beboere fra mange forskellige nationer og med mange forskellige kulturer. Det stiller naturligvis krav til alle, om respekt, tolerance og interesse for hinanden og forstå de forskelligheder, der følger med.

Fællesspisning for alle, er blevet en af de aktiviteter, der har været med til at skabe en bedre forståelse beboerne imellem. Aktiviteter kun for kvinder, gratis sundhedspleje og lektiehjælp for børn og unge er ligeledes med til at sikre, at Lønstrupgård ikke har haft de store voldsomme problemer, man har set i andre tilsvarende bebyggelser.

Bebyggelsen har gennem årene fysik undergået store forandringer. Inddækning af altanerne i midten af 90erne var et kæmpe løft for bebyggelsen. Nye vinduer og nye gavle er alle fysiske tiltag, der har gjort bebyggelsen langt mere attraktiv at bo i.

Der er hele tiden fokus på bygningernes tilstand. Der blev i 2012 taget hul på den 3. helhedsplan for bebyggelsen.

Helhedsplaner er undersøgelser af, hvordan bygningernes fysiske tilstand er. Alt bliver gennemgået og der bliver udfærdiget en plan for, hvornår der er behov for udskiftning, fornyelse og ombygninger skal finde sted.

Der stilles til stadighed ønsker fra beboerne om fornyelse, forbedringer og omforandringer af bebyggelse og gårdarealer. Myndighederne har fornyede krav til bygningernes tilstand, sikkerhed for vore ansatte gårdmænd og andre krav. Alt dette kræver penge.

Dette ligger afdelingsbestyrelsen meget på sinde og der bruges megen tid på, at få budgetterne til at hænge sammen. Det gælder om, at Lønstrupgård har en god økonomi, at huslejen er til at betale for almindelige mennesker og at der sker vedligeholdelse af bebyggelsen. Et regnestykke, der ikke altid er lige til at få til at gå op.

Lønstrupgård har en unik beliggenhed i København. Tæt på offentlige trafikmidler med bl.a. Metro til lufthavnen på 40 minutter, busser og S-tog til det meste af hovedstaden på rimelig tid og 10 minutters gang til et af de skønneste naturområder, nemlig Damhussøen og Damhusengen.

Vanløse byder på et rigt kulturliv og med et stort indkøbscenter, kulturhus og et moderne bibliotek, fremstår bydelen som en moderne, aktiv og velfungerende bydel. Der er gode indkøbsmuligheder og gang i en byfornyelse, der komme til at forandre hele bydelens indkøbsstruktur radikalt.

Lønstrupgård vil også i fremtiden være en aktiv medspiller i bydelen og fremstå som et godt sted at bo. En bebyggelse folk vil være glade for at bo i og et sted man gerne vil passe på.

Skriv din besked her. Udfyld formularen: