Lønstrupgård

Referat fra Afdelingsorienteringsmøde 26, Maj 2015

Referat/ resumé - Afdelingsorienteringsmøde

6074 Lønstrupgård

Mødetitel Byggeprojekt etape 3, helhedsplan

Tid / Sted 26. maj 2015 kl. 19-21.30, Fælleshuset Lønstrupgård

Deltagere Ca. 70 beboere incl. afdelingsbestyrelsen

Søren Lederhaas Kant Arkitekter, projekteringsleder Claes Helmersen Kant Arkitekter, sagsarkitekt

Sune Hübert Norconsult/Wessberg, rådg. Ing.

Marie Thing Thing og Brandt, landskabsarkitekt

Mette Thiberg 3B Byg, byggechef

Birgitte Degener, referent 3B Byg, projektleder

Bilag: Idéoplæg fra rådgiverne af 26. maj 2015

Notat af 26. maj 2015 fra afdelingsmødet med spørgsmål og svar til idéoplægget

1. INDLEDNING OG PRÆSENTATION

Formand Hanne Larsen bød velkommen til mødet og gjorde kort rede for de gennemførte to etaper og den nu igangsatte proces med 3. etape af helhedsplanen og fremtidssikringen af Lønstrupgård.

Rådgiverholdet og 3Bs repræsentanter blev præsenteret, og næstformand Freddy Christi-ansen blev udpeget som dirigent.

2. GENNEMGANG AF IDÉOPLÆGGET

De fire rådgivere gennemgik idéoplægget, dateret 26. maj 2015 og let revideret i forhold til det, som blev forelagt på byggeudvalgsmødet den 23. april 2015. Revisionerne var udeluk-kende bedre illustrationer af en fransk altan og nyt bad, jf. vedlagte idéoplæg.

Gennemgangen fulgte idéoplæggets disposition:

Facader

Tagrenovering

Badeværelser

Tilgængelighedsboliger

Energi / miljø

Udearealer

Tagboliger

Nye rækkehuse 2

Milepæle i forhold til beboerafstemning blev også gennemgået og er sidste side i idé-oplægget. Heraf fremgår, at afstemningen om, hvilke projekter, der skal ansøges om i Landsbyggefonden først finder sted i det tidlige forår 2016.

3. SPØRGSMÅL OG SVAR

Efter en pause var der spørgsmål fra salen og svar fra afdelingsbestyrelse, byggechef og rådgivere.

Dialogen er refereret i vedlagte notat af 26. maj 2015 fra afdelingsmødet med spørgsmål og svar til idéoplægget

4. REFERAT TILSENDT

Afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende rådgivere, 3Bs byggechef og projektleder, drifts-chef Nicolas Bisp Nielsen og varmemester Steen Sørensen.