Lønstrupgård

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Lønstrupgård, består for nuværende af 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen og suppleanterne for 1 år.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, bliver valgt på det årlige Afdelingsmøde som sædvanligvis finder sted i september måned.

Afdelingsbestyrelsen holder møde følgende datoer: 5/12-2022 + 30/1-2023 + 27/3-2023 + 5/6-2023 - i beboerhuset Hirtshalsvej 1, 2720 Vanløse. 

Her kan Bestyrelsen træffes i tidsrummet 17.30 - 18.30 for beboerhenvendelser.

Hvis et møde flyttes, kan du se det under bestyrelsen på Lønstrupgaards hjemmeside.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Konstitueret Formand Pernille Hegelund 

Mobil: 25 91 92 91 

Mail: ninne85@gmail.com

Pernille er på genvalg i 2023

Kasserer Martin Madsen
Klitmøllervej 35, 1. tv.
Telefon: 38 71 38 81
Mobil: 22 11 12 13
               Mail:  martin@marrak.dk

               Martin er på genvalg i 2023                    

Bestyrelsesmedlem May Fahima Sarwary 

Klitmøllervej 13, st. th.

Mobil: 31 70 57 40 

Mail: fahimaonib@hotmail.com

May er på genvalg i 2023

Bestyrelsesmedlem Mette Sundberg

Vanløse Byvej 9, 1. th.

Mobil: 50 59 44 36

Mail: metsund12@gmail.com

Mette er på genvalg i 2024

BestyrelsesmedlemJoakim Sandroos

Klitmøllervej 29, st. th.

Mobil: 42 32 76 67

Mail: j.sandroos@gmail.com

Joakim er på genvalg i 2023 

Suppleant Kamille Cecilie Lind

Klitmøllervej 37, st. th.

Mobil: 29 73 76 12

Mail: kamille_lind523@hotmail.com

Kamille er på genvalg i 2023