Lønstrupgård

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Lønstrupgård, består for nuværende af 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen og suppleanterne for 1 år.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, bliver valgt på det årlige Afdelingsmøde som sædvanligvis finder sted i september måned.

Afdelingsbestyrelsen holder møde følgende datoer: 8/4-2024 og 3/6-2024 - i beboerhuset Hirtshalsvej 1, 2720 Vanløse. 

Her kan Bestyrelsen træffes i tidsrummet 17.30 - 18.30 for beboerhenvendelser.

Hvis et møde flyttes, kan du se det under bestyrelsen på Lønstrupgaards hjemmeside.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Bestyrelsesmedlem Pernille Hegelund 

Pernille er på genvalg i 2025

Bestyrelsesmedlem / Kasserer Martin Madsen
Klitmøllervej 35, 1. tv.
Telefon: 38 71 38 81
Mobil: 22 11 12 13
 Mail:  martin@marrak.dk

               Martin er på genvalg i 2025                    

Bestyrelsesmedlem May Fahima Sarwary 


Mobil: 

Mail: 


May er på genvalg i 2025

Bestyrelsesmedlem Mette Sundberg

Vanløse Byvej 9, 1. th.

.

.

Mette er på genvalg i 2024

Adersse

Mobil

Mail

 genvalg 2024

Suppleant Tommy Calstrup

Adersse Klitmøllervej 37 2.th

Mobil 


    Genvalg 2024

Suppleant Søren Elsnab
Klitmøllervej 39 2.tv

Mobil 20623750

skelsnab@outlook.dk

Genvalg 2024

Bestyrelsesmedlem  Karen Lund