Lønstrupgård

Love og regler

Affald

Der er affaldssortering i Lønstrupgård. Københavns Kommune og Lønstrupgård udvikler løbende affaldssorteringen. Affald skla sorteres og smides ud, som der er opstillet containere til. Kattegrus skal pakkes forsvarligt ind.

Køkkenaffald skal være omhyggeligt indpakket og sorteret, før det smides i skakten. Storskrald skal lægges i de opstillede containere.

Sorteret affald som papir, pap, elektronikaffald, metal, glas, batterier og hård plast, skal lægges i de dertil indrettede og opstillede containere,

Giftigt affald som f.eks. malerrester, elektriske pærer og kemikalier skal lægges i de dertil indrettede spande i cykelkældrene. Alternativt kan det afleveres ved miljøbussen eller på Ejendomskontoret.

 

Antenner

Hvis du vil opsætte en parabol i din lejlighed, skal den placeres på gulvet på altanen. Paraboler må maksimalt have en diameter på 70 cm. Den maksimale højde for parabol og fod/stander må tilsammen maksimalt være, målt fra betongulvet, 80 cm.

Paraboler må således ikke placeres i vindueskarmen på altanen.

Ønsker du at opsætte en antenne eller parabol, skal du først have en godkendelse fra 3B, ved henvendelse til Ejendomskontoret.

Cykel-, kælder- og barnevognsrum

Cykler, knallerter og barnevogne skal stilles i de rum eller stativer, der er beregnet til det.

Cykel- og barnevognsrummene skal være aflåste og må kun anvendes til cykler, knallerter og barnevogne. Andre ting og genstande, der stilles eller lægges i rummene fjernes af ejendomsfunktionærerne og opbevares i 3 måneder. Derefter bortskaffes de pågældende ting og genstande.

Erstatningsansvar

Du skal som beboer betale erstatning til boligselskabet for skader, som du, andre beboere i din lejlighed eller dine gæster er årsag til.

 

Fodring ikke tilladt

Det er forbudt at lægge fuglefrø, brød eller andet foder til dyr på udearealerne. Det er også forbudt at lægge sådanne ting på sålbænken foran vinduerne. Det tiltrækker rotter, ræve og andre vilde dyr.

 

Grønne områder

Pas godt på vores fælles grønne områder.

Du må gerne medbringe egen grill i gården. Grillen skal være under opsyn under optænding, grillning og nedkøling. Det er forbudt at anbringe èngangsgrill og lignende på græsset og borde. Du skal betale for reparation, hvis din èngangsgrill eller lignende laver brændemærker i borde eller andet underlag.

Tag iøvrigt almindelige forholdsregler ved brug af åben ild.

Husk! De grønne områder er til for os alle. Brug dem og efterlad dem, som du selv ønsker at finde dem igen.

Husdyr

Når du flytter ind i Lønstrupgård, får du udleveret regler for at holde husdyr i Lønstrupgård.

Der er forbudt at holde hund i Lønstrupgård. Dine gæster må gerne have en hund med, men hunde må ikke overnatte i din lejlighed.

I Lønstrupgård er det tilladt at have èn kat pr. husstand. Der skal først søges om tilladelse til at holde kat hos Ejendomskontoret. Katten skal neutraliseres. Katten skal mærkes med øremærkning, chip eller tilsvarende. Det er ikke tilladt at holde husdyr på fællesarealerne. Det skal præciseres at du kun må have èn indekat.

 

Leg og boldspil

Tag hensyn til andre, når der leges eller spilles bold på fællesarealerne. Støjende udendørsleg og boldspil er tilladt mellem kl. 8.00 og 22.00. Resten af døgnet skal der være ro i gården. Kun lettere boldspil er tilladt på græsplænerne. Alle andre former for boldspil skal foregå i boldburet i Store Gård i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 22.00.

 

Musik

Vis hensyn til dine naboer, når du bruger radio, fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter, private radiosendere, walkie talkier og lignende. Der må ikke spilles musikinstrumenter med elektrisk forstærker. Brug af musikinstrumenter må ske mellem kl. 8.00 og 20.00 på hverdage, og kl. 10.00 til 14.00 på søn- og helligdage.

Det er forbudt at spille høj musik for åbne vinduer.

 
Måtter/tæppebankning og luftning af sengetøj

Det er forbudt at banke måtter eller tæpper ud af vinduer og altaner. Det er tilladt at lufte dyner og sengetøj ud af vinduer og altaner.

 

Parkering og trafik

Parkeringspladserne skal benyttes til motorkøretøjer. Campingvogne, lastvogne og pickups skal parkeres på parkeringspladsen efter anvisning af varmemesteren. Det er forbudt at parkere last- og varevogne over 3500 kg. på Lønstrupgårds parkeringspladser.

Motorcykler og 45-scootere skal parkeres på parkeringspladserne og må ikke parkeres i gårdene.

Tænk på børnene og andre beboere og husk, at det er forbudt at køre på knallert og motorkøretøjer på gangstier, græsplæner og fortove i gården.

 

Skiltning

Ønsker du at opsætte skilte og reklamer i boligafdelingen, skal du have en skriftlig tilladelse fra 3B.

 

Støj

Lyde forplanter sig let i bebyggelsen – begræns derfor al støjende adfærd. Du må derfor kun bruge støjende værktøj på hverdage mellem kl. 8.00 og 19.00, på søn- og helligdage mellem kl. 10.00 og 12.00. Vaskemaskiner og lignende må kun benyttes i tidsrummet melle kl. 8.00 og 22.00.

 

Udluftning

For at undgå fugt, skimmelsvamp og mug med videre i boligerne, er det vigtigt at du hver dag lufter ud i lejligheden mindst 2 gange. Døren til badeværelset bør altid stå åben. Ventilationskanaler/spjæld i vinduerne skal stå åbne for at sikre ventilation. Læs mere i de udleverede vejledninger til vinduerne.

 

Ting og genstande i opgangene

Opgangene og trapperne fungerer som flugtveje ved ildebrand. Der må derfor ikke være ting og genstande på trapperne, heller ikke i kælderetagen under trapperne. Ting og genstande som f.eks. cykler, barnevogne, kælke, løbehjul og skostativer, der er anbragt i opgangene, fjernes af ejendomsfunktionærerne og opbevares i 3 måneder. Derefter bortskaffes de pågældende ting og genstande.

 

Vand

Vand er en dyr resurse, som du bør bruge med omtanke. Der er individuelle vandmålere i din lejlighed, så du betaler for dit forbrug af vand i din lejlighed. Du skal kontakte ejendomskontoret, hvis du har toiletter eller vandhaner, der løber eller er utætte.

 

Vaskeri

Vaskerierne er kun for Lønstrupgårds beboere. Det er forbudt at låne nøgler og vaskekort ud til andre.

Børn må ikke opholde sig alene i vaskerierne.

Se iøvrigt de opslåede regler for brug af vaskerierne.

Det er forbudt at have husdyr med i vaskerierne.

 

Vinduer, døre og opgange

Hvis vinduerne i din lejlighed eller dit kælderrum er revnede eller gået i stykker, skal du kontakte Ejendomskontoret. Dørene til opgange og kældre skal altid være lukkede og låst.

 

Vejledning altaner

Formålet med altanlukningerne er at beskytte betonen mod nedbrydning. Som ekstra gevinst fås et uderum, som kan anvendes i en længere periode af året end de gamle åbne altaner.

Altanerne er et uderum og ikke et nyt beboelsesrum.

Set fra gaden og gården skal altanerne se ryddelige ud. Altanerne må ikke anvendes til opmagasinering af ting og sager - det har du et kælderrum til.

Det er tilladt at bruge elektrisk grill på altanerne. Det er forbudt at bruge grill med gas eller grillkul/briketter. Det er forbudt at bruge bålfade og lignende med åben ild på altanerne.

 

Ventilation

Det er vigtigt, at du ikke tilstopper de åbne fuger omkring skydeglassene, de åbne fuger i siderne ved vinduespladerne i karnappen samt åbningerne under tagglasset i karnappen. Disse åbninger er nødvendige for i størst muligt omfang at undgå dug-og isproblemer i den kolde tid og for at sikre, at betonen holdes tør ved ventilation. Samtidig er åbningerne med til at sikre tilførsel af frisk luft til lejligheden.

Da altanerne ikke er fuldstændig tætte, kan der en gang imellem komme lidt vand eller fygesne ind ved skydeglassene, men det har ingen betydning for betonens holdbarhed.

 

Lys

Du må installere elektrisk lys og/eller el-varme på altanen, hvis arbejdet udføres af en autoriseret el-installatør.

 

Tøjtørring og vanding af planter

Det er energibesparende at tørre vasketøj på altanen. Du må derfor gerne tørre tøj på altanen. Du må tørre tøjet på et stativ, der står på gulvet, hvis det ikke er højere end kanten på vindueskarmen. Du må også tørre tøj på anden måde på altanen, hvis det ikke overstiger kanten på vindueskarmen.

Det kan give problemer med fugt, hvis du tørrer tøj på altanen. Sørg derfor for at lufte godt ud. Du skal også være opmærksom på, at overdreven vanding af planter og vandspild på gulvet kan give fugt- og dugproblemer på altanen.


Rengøring af vinduer på altanen

Rengøring af hvide aluminiumspartier skal foretages med lunkent vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel. Der må ikke anvendes stærke opløsningsmidler (cellulosefortynder eller lignende), og der må ikke anvendes skurepulver, grydesvampe eller lignende, da det giver ridser i overfladebehandlingen.

Rengøring/pudsning af glas skal ligeledes foretages med lunkent vand.

Af hensyn til skydeglassenes funktion bør noter i aluprofilet ved underkanten af glassene holdes rene.

 

Loft og vægge på altanen

Altanvægge og loft kan males med acrylplastmaling af typen Dyrotex, Sadotex, Flutex 5 eller tilsvarende. Før maling skal betonoverflader rengøres grundigt, revner og huller spartles ud med cementfiller, og hele overfladen skal grundes med plastgrunder.

Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at følgende farver til betonloft og -vægge kan anvendes: Lys grå, lys pink, antik rosa, laks, pastel okker, lys bambus, lys jadegrøn, mintgrøn, støvblå og lavendelblå. Nævnte farver er fra Flügger byggefinish-farvekort. Til hver altan må du kun anvende én af ovennævnte farver.

Betonelementet (lysebrun væg mod lejlighed) kan også males, dog kun i »brækket« hvid.


Aluprofiler

Du må ikke male eller bore i de hvidlakerede aluminiumsprofiler eller de hvide laminatplader.

 

Vinduer

Skydeglassene skal være lukkede:

• i regnvejr

• i stormvejr

• i snevejr

Skydeglassene er af hærdet glas og er derfor sårbare over for slag, specielt på kanterne. Det er forbudt at bruge værktøj til betjening af skydeglassene. Hvis skydeglassene ikke kan skydes til side, eller du i øvrigt konstaterer skader på skydeglas eller andre problemer med altanlukningen, skal du give besked til ejendomskontoret. Skydeglassene er forsynet med sikringsskrue og kan ikke afmonteres.

 

Gulve

Det er bedst at beholde altangulvet, som det er, men det kan males med betongulvmaling af typen Granat, Betonna, Flurethan eller tilsvarende. Gulvet anbefales malet i en lys grå farve.

Hvis du finder det nødvendigt, kan det lade sig gøre at lægge et gulv af løstliggende, trykimprægnerede bræddefliser med åbne fuger lagt på trykimprægnerede lister, så betonen stadig bliver effektivt ventileret. Hvis du ønsker at lægge gulv på altanen, skal du være opmærksom på, at afstanden fra gulvet og til overkant af vindueskarmen ved et lille skydevindue i altanens sidevæg skal være mindst 100 cm.

Gulvtæpper med eller uden gummibagside, græstæppe eller lignende må ikke lægges på, da de holder på vand og fugt, som skader betongulvet.

 Der må heller ikke lægges klinker eller fliser.

Du kan indrette altanen med persienner, gardiner, stole, bord eller lignende. Du skal være opmærksom på, at de møbler, du bruger på altanen, skal være af en type, der kan tåle fugt og frost.

 Persienner m.m.

Du kan montere persienner, gardiner og rullegardiner m.m. i karnappen. I det vandrette aluminiumsprofil over skydeglassene i karnappen er der forborede gevindhuller pr. ca. 500 mm, som passer til M4 rustfrie linsehoved maskinskruer. Høvlet træliste (22 x 45 mm) fastgøres som vist på skitsen. I træ-listen kan du fastgøre persienner, gardiner og rullegardiner med almindelige træskruer.

 

 

Vejledning til opsætning af gardiner og persienner.