Lønstrupgård

Husorden

HUSORDEN 1-6074 LØNSTRUPGÅRD
(Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 21. september 2015)

Se de enkelte punkter i husordenen under menuen "Love og regler"
 

ET GODT KLIMA SKABER TRIVSEL

En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om mange ting. Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle forstår, at det er nødvendigt at tage hensyn til hinanden.

For at skabe et godt bomiljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til deres naboer, og at alle passer på afdelingens fællesfaciliteter, trappeopgange, grønne områder o.s.v. Udgifter til vedligeholdelse og huslejen kan holdes nede, hvis alle hjælper med at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand. I den forbindelse er det af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn i, hvordan de skal passe på de fælles faciliteter.

Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen.
Ved ødelæggelser og hærværk af ejendommen og anlæg vil der blive rejst erstatningskrav over for den pågældende beboer.
Overtrædelse af husordenen kan medføre opsigelse af lejemålet.

Husordenen kan ændres på et Afdelingsmøde eller ved en urafstemning. Afdelingsmøder holdes mindst en gang om året, og alle beboere modtager en indkaldelse i god tid, inden mødet finder sted. Hvis du ønsker at ændre ting i husordenen, skal du stille et forslag til Adelingsmødet, før fristen for indkomne
forslag udløber - gerne i så god tid som muligt.

Klager over overtrædelse af husordenen skal ske på et særskilt skema, der udleveres hos Afdelingsbestyrelsen eller hos Varmemesteren.