Lønstrupgård

Beboerhusets regelsæt

Boligforeningen 3B

Lønstrupgård

Regelsæt for anvendelse af

Beboerhuset Lønstrupgård

til private fester

Hvem kan leje?

Alle beboere i Lønstrupgård kan leje Beboerhuset til egne arrangementer. Der skal dog være en myndig person, der står på lejekontrakten til stede, der er ansvarlig.

Hvordan?

Reservation kan ske på flere måder:
1. Ved henvendelse pr. telefon til Beboerhus-bestyrer  
Freddy Christiansen,
Klitmøllervej 31,
tlf. 40 15 45 95.
2. Ved at sende en mail under menupunktet Reserver Beboerhuset.
3. 

Det er en god idè, på forhånd at tjekke beboerhuskalenderen her på hjemmesiden under menupunktet Beboerhuskalender, for her at konstatere om Beboerhuset er ledigt. 

Lokalet kan højst reserveres 12 måneder frem i tiden.

Ved konfirmationer, kan der reserveres 18 måneder frem.

Der skal betales et depositum. Tilbagebetaling sker, når lokalet er synet og godkendt og finder sted 2-3 dage efter lejemålet er slut.

Der vil blive foretaget syn af lokaler og inventar og eventuelle beskadigelser vil blive modregnet i depositum.

Lejerens pligt

Lejeren skal til enhver tid være tilstede under hele lejemålet og påse, at arrangementet foregår i god ro og orden og ikke på Beboerhusets udendørs arealer.

Der må ikke ryges i Beboerhuset. Rygning kan finde sted for enden af Beboerhuset ved udgang fra salen. Her er opstillet et udendørs askebæger.

Lejeren er forpligtet til straks at imødekomme eventuelle henstillinger der gives, samt i øvrigt at rette sig efter reglementet.

Lejerens ansvar

Lejeren har det fulde ansvar for skader, der måtte konstateres i lokalerne – på de omkringliggende arealer, samt på inventar, service m.m.

Såfremt skader overstiger det betalte depositum, skal lejer betale differencen.

Hvornår?

Der udlejes til private fester:

Hverdage

Weekender

Der kan ikke lejes enkeltdage i weekender, da det ikke er muligt at afvikle besigtigelse og klargøring af Beboerhuset til 2 udlejninger i en weekend.

Der må dog kun holdes fest èn aften, selv om man har adgang til Beboerhuset hele weekenden.

Ved udlejning i weekend, kan nøgle til huset som oftest udleveres fredag eftermiddag, medmindre der foregår et arrangement fredag aften. Hvis dette er tilfældet, vil nøgle til Beboerhuset blive udleveret lørdag formiddag. Huset skal afleveres i rengjort stand senest søndag kl. 12.00, ved weekend udlejning. 

Hvor mange?

Til private fester udlejes til max. 60 personer.

Rengøring

Al rengøring foretages af lejeren.

Køkkenredskaber, service m.m., som har været benyttet, skal rengøres omhyggeligt og anbringes på korrekte pladser. Glas og bestik skal aftørres efter opvask, for at undgå kalkpletter.

Komfurer/ovne skal rengøres omhyggeligt.

Køleskabene tømmes og rengøres.

Toiletrummene skal efterlades i rengjort stand.

Lokalerne skal iøvrigt fremtræde ryddelige og rengjorte.

Inventaret skal være bragt på plads og gulvene skal være støvsuget/fejet og vasket.

Der findes rengøringsmidler og rekvisitter.

Alt affald skal fjernes og henlægges i de udendørs containere.

Køkkenet

Køleskab og fryser, 2 el-komfurer m/keramiske plader, opvaskemaskine, el-kedel, dobbelt kaffemaskine, håndmikser og almindelige køkkenrekvisitter forefindes.

Opvaskemaskinen doserer automatisk sæbe, salt og afspænding. Al opvask, skal foregå på det højeste program.

Der er service til 60 personer.

Ventilation i køkken

Start og stop af ventilation, sker fra kontakt ved køkkendøren lige under den ophængte førstehjælpskasse.

Husk at

Lejeren skal selv medbringe duge, viskestykker, karklude, håndklæder til toiletter og toiletpapir.

Det er strengt forbudt at sætte tegnestifter eller lignende i vægge, døre og bordplader.

Lejen omfatter brug af lokalerne samt el, varme, vand,  sæbe på toiletterne og service.

Musikanlæg

Der forefindes ikke musikanlæg i Beboerhuset.

Al musikudøvelse skal foregå for lukkede døre og vinduer.

BEMÆRK! Ved for højt lydniveau eller når døre/vinduer åbnes, vil en gul lampe i salen på væggen over lugen til køkkenet, begynde at blinke konstant og der skal straks skrues ned for lyden eller lukkes vinduer/døre. Ved gentagelse, kobles al strøm fra – dog ikke til fryser, køleskab og nødanlæg.

Telefon

Der er ikke telefon i Beboerhuset.

Parkering

Tag hensyn til at parkeringspladserne er forbeholdt beboerne i Lønstrupgård.

Der er parkeringsmuligheder på Klitmøllervej og Hirtshalsvej.

Hensyn til andre beboere

Det er lejerens pligt at påse, at døre og vinduer holdes lukket, samt at der ikke ”festes” udenfor lokalerne. Dette gælder også, når festen slutter.

Opsyn

Beboerhus-bestyreren samt andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen, har opsyn med lokalerne og har påtaleret ved manglende overholdelse af reglementerne.

Klager

Rejses der klage over lejerens overtrædelse af reglementet eller manglende betaling af forvoldte skader m.m., forelægges sagen for afdelingsbestyrelsen, der træffer afgørelse om lejerens adkomst til eventuelt nyt lejemål.

Finder lejeren anledning til at gøre indsigelse over for den stand lokalerne fremtræder i, skal dette straks meddeles ved lejemålets begyndelse til beboerhus-bestyreren. Ved eventuelt tvivlsspørgsmål, vil klagen viderebringes til afdelingsbestyrelsen.

Ekstra rengøring

Ved manglende eller mangelfuld rengøring af Beboerhuset efter endt lejemål, skal lejeren

betale for ekstra rengøring, der foretages af et rengøringsfirma efter regning.

Problemer under lejemålet

Ved eventuelle praktiske problemer under lejemålet, rettes henvendelse til beboerhus-bestyreren Freddy Christiansen, tlf. 40 15 45 95.

Råd og vink

Der må ifølge bevillingsloven ikke sælges øl og spiritus i Beboerhuset uden særlig tilladelse.

Efter endt lejemål, lægges de udleverede nøgler i postkassen ved indgangen til Beboerhuset.

Husk at medbringe egne effekter og tjekke at døre og vinduer er lukket, når huset forlades.

Udlejningspriser

Hverdage……………….. kr.    700,00

Weekends………………. kr. 1.500,00

Depositum……………… kr. 1.500,00

Der udlejes ikke nytårsaften!