Lønstrupgård

Referat 26/11-2019

Referat – Informationsmøde 003 6074 Lønstrupgård 
 
Mødetitel Helhedsplan etape 3  Tid / Sted 26 november 2019 kl. 18.30 – 21.30, Fælleshuset.
 
Dagsorden til Informationsmøde 003. Orienteringsmøde/Cafémøde. Ordstyrer: Freddy Christiansen 
 
• 18.30 - 18.40     Velkomst v/bestyrelsen og 3B • 18.40 - 19.30    Gennemgang af projekterne via KAB. • 19.30 – 19.45    Pause. • 19.45 – 20.00    Spørgsmål.
 
1. Velkomst Afdelingsbestyrelsesformand Hanne Larsen bød velkommen. Hanne forklarede bl.a. at projektet har mange udfordringer såsom tillægskøbesummen, der på nuværende tidspunkt blokerer nybyggeriet.  Hanne påpegede dog, at der i sidste øjeblik var kommet en god nyhed fra KAB, som omfattet følgende.:
 
”Regeringen har sendt et lovforslag i høring, som skal gøre det lettere for almene boligselskaber at opføre nye almene boliger på grunde, de i forvejen ejer og har bygget på. Boligminister Kaare Dybvad vil gøre op med den såkaldte tillægskøbesum, som kommunerne opkræver, når almene boligselskaber ønsker at udvide eller ombygge den eksisterende boligmasse. Kommunerne kan i dag ikke frafalde det krav, og det er et stort problem i forhold til både regerings og kommuners målsætning om at bygge flere almene boliger i de store byer for skabe mere blandede byer. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Boligministeriet.
København støtter forslag København har brug for flere billige boliger, og det bliver kun muligt ved at gøre det så enkelt og billigt for boligselskaberne at fortætte de byggerier, de allerede har. For eksempel ved at udnytte ejendommenes tagetager.   Med regeringens lovforslag vil det blive nemmere for kommunalbestyrelsen at bakke op om flere almene boliger i kommunen. Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune, hilser forslaget velkommen og siger i pressemeddelelsen: ”Det er en politisk hovedprioritet for mig, at hver fjerde ny bolig i København skal være almen og have en husleje, der er til at betale for almindelige mennesker, så vi kan bevare København som en blandet by med plads til alle. København er populær, og det giver pres på boligmarkedet. Derfor er det alfa omega, at de almene selskaber har mulighed for at bygge, uden at vi lægger fordyrende led ind.” 

 
 
 
2/3
Regering vil levere på løfte.:
Opførelsen af flere almene boliger, der er til at betale for alle befolkningsgrupper er et centralt omdrejningspunkt for den overordnede målsætning om at skabe en mere blandet by. Og derfor et centralt punkt på boligminister Kaare Dybvad Beks dagsorden. ”Netop fordi det er i vores store byer, at vi især har brug for at bygge flere almene boliger, er jeg særdeles tilfreds med, at København aktivt støtter det lovforslag, vi nu fremsætter. Det er en klar politisk målsætning for mig som minister at skabe mere blandede byer, og eftersom det nye lovforslag vil gøre det nemmere at bygge nye almene boliger, er det et skridt i den helt rigtige retning. Jeg er samtidig utrolig glad for, at regeringen nu er klar til at levere på et af de løfter, vi stillede i udsigt, allerede inden vi dannede regering, siger boligminister Kaare Dybvad Bek i pressemeddelelsen. Regeringens mål er at bygge 110.000 nye boliger i landets fire største byer inden 2031, heraf 60.000 i København. 
Hanne håbede at lovforslaget kommer igennem.
 
2. Gennemgang af projektet 
 
Christian fra KAB gennemgik projektet.
 
Efter geotekniske undersøgelser af jordforholdene ved rækkehusene mm, er man desværre blevet bekendt med, at grundvandet er steget markant i og omkring Lønstrupgård. Dette gør at det ikke er muligt at nedsive, hvilket gør at HoFor trækker sin kapitalstøtte på kr. 7 millioner tilbage. Lar projektet udgår derfor.
 
Endvidere informerede Christian om at skema A for projektet Lønstrupgård er stoppet af følgende årsager. 
 
KAB har lavet kvalitetssikring af projektet, nybyggeri samt renovering, med fokus på økonomien. Konklusionen af kvalitetssikringen var at tagboligerne samt rækkehusene (nybyggeri) overstiger rammebeløbet for det tilladte maksimens beløb af følgende grunde.: Rækkehusgrundens jordforhold (grundvand mm), er efter geotekniske undersøgelser påvist at værende mindre bæredygtig end tidligere forventet. Dette betyder at der skal bruges ekstra omkostninger på funderingen, ca. 25 % i meromkostninger. Tagboligerne er blevet mere bekostelige end forventet, primært grundet materialer mm samt ekstra forstærkninger. Generelt er byggemarkedet overophedet, hvilket gør at alle omkostninger er meget dyre. KAB har haft indledende møder med henholdsvis Københavns Kommunes Økonomiforvaltning samt Københavns Kommunes Teknisk og miljøforvaltning.: Københavns Kommunes Økonomiforvaltning siger at de ikke kan hjælpe eller bistå med tillægskøbesummen. Tillægskubesummen er på 4.000,00 kr./m2, svarende til 25.292.000,00 kr.

 
 
 
3/3
 
Såfremt tillægskøbesummen udgår ved et kommende lovforslag, så kører hele projektet 100% igen, dog med tidsforsinkelse grundet tillægskøbesummen. (Tillægskøbesum er en afgift, Københavns Kommune pålægger boligselskaberne, når de vil bygge ekstra kvadratmeter på egen grund, hvis grunden oprindeligt er solgt til dem af kommunen.)
 
Konklusionen er, at KAB afventer udfaldet for regeringens lovforslag. Såfremt dette lykkedes, vil man hurtigst muligt igangsætte Skema A på ny, og derefter indkalde til nyt beboermøde med en detaljeret tidsplan, hvor man igen kan gå i detaljer med projektet.
 
3. Spørgsmål fra beboerne. Der var flere spørgsmål til bl.a. tidsplanen, Mock up samt døre der skulle vendes. I alle tilfælde måtte Christian referer til, at det var vigtigt at sagen kunne komme i gang igen, primært med det nye lovforslag, inden at man på ny begyndte på detaljeret emner om selve sagen.